Bokningsvillkor

Bokningsvillkor 2024

Bokningsvillkor 2024

Viktigt att känna till!

För att boka med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år. Åldersgränsen gäller ej familjer.

När blir min bokning bindande?

Både Du och vi är bundna till bokningen så snart Du har betalat den och vi bekräftat den. Observera att en bokningsavgift på 100 SEK tillkommer på din faktura om du bokar via telefon eller mejl. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.

Hur skall jag betala?

Betalning sker i direkt vid onlinebokningen med VISA eller MasterCard. Endast till företag eller vid annan överenskommelse skickar vi en faktura mot avgift.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi tillämpar bas- och flexpris. Har du bokat till flexpris så kan du avboka till dagen innan ankomst kl 15:00 och få pengarna tillbaka förutom en administrativ avgift. Har du bokat med BAS pris sker ingen återbetalning. Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses ej. Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning av boendet eller andra köpta tilläggstjänster.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig ett likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ner hyran. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under Din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand. Önskar Du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke mot en avgift.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/campingtomten väl och informera Dig om och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan/enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. (Från 200:- beroende på stugans storlek). Avresestädning kan beställas i receptionen. Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt! Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 2000:- Naturkatastrofer, krig, strejk, m.m. Både Du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten-eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/campingtomten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd Dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

Vi reserverar oss för eventuell prisökning p.g.a. myndigheters beslut och tryckfel

 

                                                                                                                                                                                                                                                      2024-01-16

Info